Công cụ kiểm tra tốc độ và hiệu suất website

Một blog/website có tốc độ load nhanh rất quan trọng đối với cả khách truy cập lẫn công cụ tìm kiếm. Nếu blog/website của bạn mất quá nhiều thời gian để tải (load), bạn chắc chắn sẽ mất đi một số khách truy cập tiềm năng. Họ sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa.

Tăng tốc độ load có thể làm giảm đáng kể bounce rate cho blog/website của bạn và làm tăng conversion rate. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong xếp hạng tìm kiếm của Google. Google luôn cố gắng để cung cấp kết quả tìm kiếm tốt nhất cho người dùng và các blog/website có tốc độ load chậm thường không được xếp vào loại tốt nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Tốc độ load và hiệu suất blog/website của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ: nhà cung cấp hosting, tốc độ load server, hiệu suất máy chủ, kích thước của blog/website, công nghệ được sử dụng để xây dựng các blog/website, số lượng các tập tin hình ảnh, css, javascript,…

Trước khi tìm biện pháp giảm thời gian tải, bạn cần phải biết những nguyên nhân gì gây ra vấn đề và những vấn đề gì cần phải được tối ưu hóa. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những công cụ để kiểm tra tốc độ và hiệu suất blog/website tốt nhất.

Google PageSpeed Insights